Verwijshulp

De Haven, Bunschoten • Zorg- en Wooncentrum De Haven

1 dag geleden bijgewerkt

Aantal plaatsen

Er is 1 beschikbare plaats beschikbaar.

Opnamedagen en -tijd

opname ma. t/m do. tussen 10.00 en 20.00 uur (aanmelden tot 16.00), op vrijdag aanmelden en opname tot 13.00 uur

Aanvullende informatie

Verwezen door huisarts of ziekenhuis met een  levensverwachting < 3 maanden en verzekerd bij een gecontracteerde Zorgverzekeraar: Zilveren Kruis/ labels, VGZ/ labels, Menzis/ labels,
Multizorg VRZ/ labels, DSW/labels en Caresq/ labels.  ( Niet gecontracteerd zijn: CZ/labels en ASR/labels, tenzij client een restitutie polis heeft)

In geval van PICC-lijn, ongecuffte tracheastoma, vacuumpomp, drains, peritoneale dialyse en MRSA graag eerst overleg.
Tel. 033-2476725 of 06-40291022  bgg  033-2476700

Uitsluitingscriteria: Covid-19 of verdenking hiervan, clienten met een levensverwachting > 3 maanden, clienten die beademing nodig hebben, clienten met een euthanasiewens,  gecuffte tracheostoma, ziekenhuiszorg nodig en diagnostiek is nog niet duidelijk, GRZ, PG problematiek,(vastgestelde dementie/cognitieve problemen die een normaal functioneren op de afdeling in de weg staan), psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek.
 

Telefoonnummer

06-40291022 of 033-2476725

Kenmerken

Eerstelijns Verblijf Palliatief (ELV) (onderdeel van een instelling)

Grondslag

Grondslag V&V - Somatiek

Locatie

De Haven, Bunschoten, Zorg- en Wooncentrum De Haven
Meer informatie over deze locatie

Contactformulier

Beschikbare plaats op bovenstaande locatie aanvragen? (let op: dit is geen reservering)
Vul onderstaand formulier in of bel direct 06-40291022 of 033-2476725

Organisatiegegevens

: